Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt koncernen Ladda ner hela rapporten här: CGit Bokslutskommunike 2022   Finansiell översikt koncernen (TSEK) 2022 Helår 2021 Helår 2022 Kvartal 4 2021 Kvartal 4 Nettoomsättning 156 113 135 569 31 009 61 409 Rörelseresultat före avskrivningar...
CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

Aixia: Aixia tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK     Mölndal                                                                                      2022-12-23 Aixia tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK. Aixia har fått förtroendet att leverera nästa...
CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2.6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2.6 MSEK     Mölndal.                                                                                    2022-12-05   CGit tar ny order med ny kund, värde 2.6 MSEK. CGit har fått förtroendet att leverera...
CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,5 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,5 MSEK     Mölndal                                                                                      2022-11-24 CGit har fått förnyat förtroende från en befintlig kund till ett värde av 3,5 miljoner...