HackHERHealth-hackathon

HackHERHealth-hackathon

Den 13–14 april deltog Milena Miernik, som gör sin LiA på Aixia, i HackHERHealth-hackathon-evenemanget, vilket hade som övergripande mål att minska klyftan när det kommer till medicinsk hälsa mellan könen. Kvinnor är underrepresenterade i medicinska studier vilket...
Aixia: Driving AI Innovations in Manufacturing Industry

Aixia: Driving AI Innovations in Manufacturing Industry

We are currently in an exciting time where the Fourth Industrial Revolution reshapes the landscape of industries and artificial intelligence (AI) emerges as a transformative force. propelling manufacturing to new heights of efficiency and innovation. At Aixia, we are...