Rapport från en LIA-period hos Aixia

Rapport från en LIA-period hos Aixia

Från min tidigare erfarenhet som lärare vet jag att de bästa förutsättningarna för lärande uppstår från den perfekta mixen av utmaningar och stöd. Vill du veta hur Aixias arbetskultur skapade den perfekta miljön för sina praktikanters professionella utveckling?...
Portworx – Maximera Hanteringen av din Data

Portworx – Maximera Hanteringen av din Data

I den ständigt föränderliga världen av modern affärsverksamhet har data blivit livsnerven för framgång. Från små startups till multinationella företag kan förmågan att effektivt hantera, lagra och använda data avgöra en organisationens öde. Här kommer Portworx in i...
Välkomna till framtidens lagringsteknik.

Välkomna till framtidens lagringsteknik.

Datamängderna expanderar snabbare än någonsin tidigare och företag står inför det ständiga behovet av effektivare och mer omfattande datalagringslösningar. Aixia, tillsammans med Pure Storage, presenterar FlashArray X – ett verktyg som inte bara hanterar dagens...
HackHERHealth-hackathon

HackHERHealth-hackathon

Den 13–14 april deltog Milena Miernik, som gör sin LiA på Aixia, i HackHERHealth-hackathon-evenemanget, vilket hade som övergripande mål att minska klyftan när det kommer till medicinsk hälsa mellan könen. Kvinnor är underrepresenterade i medicinska studier vilket...