CGit: Rättelse Q2 rapport

 

 

Mölndal                                                                                                                                                                  2022-08-25

Vi har uppmärksammat att i både vår Q1och Q2, 2022 rapport innehåller Koncernens balansrapport en felaktig rubrik.

Det avser rubriken Kassa och Bank, där det står Kassa och bank två gånger, den övre raden av dessa två ska heta Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Dessutom har Aktuell skattefordran fallit bort ur tabellen som ska in under Kundfordringar, det ger en förskjutning på resterande tabell men påverkar dock inte summeringen.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 60 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.