AI för industriföretag

Tillverkande företag har länge varit ryggraden i svenskt näringsliv. Som IT företag med spetskompetens inom den senaste tekniken ser vi det som vårt ansvar att hjälpa företag i alla steg från ide till värdeskapande lösningar.

Vi vill göra fördelarna med AI tillgängligt för alla…  

AI har fram till idag i huvudsak använts av de största företagen. Företag som ofta är globala med stora forsknings och utvecklingsavdelningar med ekonomiska resurser. Detta vill vi på Aixia ändra på. Vår mission är att demokratisera AI. Det handlar om Sveriges konkurrenskraft!

Vad är Artificiell Intelligens?

Det finns otaliga beskrivningar om vad AI är som är mer eller mindre komplexa. Den enkla beskrivningen är att en dator skall kunna simulera en människas intelligens. Ni förstår säkert att det lätt kan bli filosofiskt då man behöver diskutera vad är intelligens.

AI i sin natur är ett typ av ett program men som inte skapats av en människa utan skapats baserat på relationer som vi människor har bestämt. Dessa relationer som i sin tur är någon form av kunskap som förs över i AI programmet som ofta benämns som AI modell. Modellen skall i sin tur simulera människans kunskap.

Det finns många områden som man historiskt inte kunnat lösa med traditionella program som idag i många fall kan lösas med AI. Ett exempel är att få en dator att förstå en bild. Om vi har bilder på en produkt som är av god kvalitet lägger vi dem i kategorin ”Bra” medan alla produkter som inte lever upp till god kvalitet lägger vi i kategorin ”Dålig”. Om vi definierat bilderna på korrekt sätt att det faktiskt finns skillnader som vi människor kan se kan vi nu låta systemen ta fram en AI modell som simulerar denna kunskap. Denna typ av AI modell är i princip omöjlig att ta fram på vanligt sätt. Här kommer AI in.

AI Vision fungerar i tillämpningar där en människa med processkunskap använder ögonen för att visuellt kontrollera, bedöma och besluta om åtgärd. Därmed blir användningsområdena otaliga.

Främsta användningsområden för AI inom industrin idag:

  • Kvalitetskontroll

  • Säkerhet

  • Förebyggande underhåll

  • Områdesbevakning

 AI modellen – Ett kontinuerligt lärande

AI resan – från digitalisering till insikt

Digitalisering

Ny data för företaget
Hitta avvikelser tidigare
Ökad kontroll
Förbättrad arbetsmiljö / dokumentation

Integrering

Agera ny data
Ökad spårbarhet
Effektivare felsökning

Insikt

Kombinera ny data med befintlig data
Nytt beslutsunderag
Tidigare okända samband

KUNDCASE

”Tack vare Aixia’s hjälp och kompetens kunde det här projektet genomföras. Nu tittar vi på andra områden i vår produktionskedja där vi kan ta hjälp av samma teknik och öka automationsgraden och spårbarheten. ”

Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden.

Kontakta oss för att veta mer.

Fyll i formuläret till höger eller skriv direkt till oss i chatten. 

Jonas Vallin, Affärsutvecklare AI
jonas.vallin@aixia.se
+46 733 70 50 33