Backup and recovery

Aixia är alltid på jakt efter de bästa lösningarna för våra kunder. Vi letar ständigt efter innovativa och banbrytande lösningar för att säkra våra kunders information. Backup är viktigt, men återställning är viktigast!

Vår målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller att säkra våra kunders information och säkerställa att IT-driften fortgår utan avbrott. En mycket väsentlig del i detta arbete är backup, återställning men även ”data management” (hantering) av den information som sparas.

Skydda dig mot Ransomware

Att ha en fungerande och säker backup har, med de senaste årens ökade ransomware-attacker, blivit en fråga om överlevnad för många företag och organisationer. Därför ingår ett avancerat skydd i de lösningar som vi erbjuder – allt för att ni skall kunna vara säkra på att kunna återställa data som görs otillgänglig, oavsett hur det sker.

Vi har valt våra leverantörer med mycket stor omsorg och med ett fokus på lösningar som skall vara så enkla att hantera som möjligt men samtidigt erbjuda maximal nytta för kund. Vår främsta leverantör heter Rubrik och vi erbjuder såväl produkter som tjänster baserade på Rubriks lösningar.

Ta kontakt med oss för mer information!

Lösningar som passar alla

För att kunna erbjuda marknadens bästa lösningar ställer vi höga krav på de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Vi erbjuder den senaste tekniken från ledande tillverkare som ligger i absoluta framkant. I vårt eget datacenter använder vi samma lösningar som vi installerar och driftar hos våra kunder och partners. På så sätt säkerställer vi en hög kompetensnivå och know-how kring hur lösningarna fungerar.

Läs mer om våra lösningar