Modern Workplace

En säker, modern och hållbar arbetstjänst från Aixia.

En tjänst byggd på säkerhet.

 Modern Workplace är en managerad IT-drifttjänst för klientdatorer som är designad och byggd för att möta morgondagen. Säkerhet, nytänkande och ansvarstagande står i centrum för all utveckling och all vidareutveckling står på samma fundament.

Aixia´s ambition är att erbjuda marknadens säkraste arbetsplatstjänst, utan att göra avkall på vare sig funktion eller enkelhet för slutanvändaren. Konceptet bygger på att leverera en fullt supporterad, alltid fungerande och säker klientdator till era slutanvändare för en fast månadskostnad och med flexibla avtalsperioder.

Säkert

Din säkerhet är vår prioritet. Med denna väldesignad plattform håller du dig alltid uppdaterad. Vi hjälper dig att utbilda era användare och även efterlevnad av era produkter.

Modernt

Arbeta där du är. Vår IT-tjänst är till för att förädlas och blir bättre med tiden. Den är både skalbar och flexibel för att du ska få ut så mycket av din tjänst som möjligt.

Hållbart

Hållbarhet är något som ligger till grund för vår tjänst. Vi tar asnavar för återvinning av hårdvara och återförsäljning av begagnad utrustning. I vår tjänst ingår även en programmvara som förhindrar konsumtion, delning och distribution av barnpornografisk material. 

Standard eller Advanced

Tjänsten är paketerad i två nivåer enligt nedan och med ett antal tillval som kan göras löpande efter behov. Såväl de funktioner och tillval som beskrivs nedan kan kommer över tid att förändras och förädlas, allt för att hålla tjänsten modern och säker.

 

Populärast

Standard

Advanced

fr. 410 sek /mån

fr. 650 sek /mån.

Netclean
Support
Underhåll
Samverkan
FAQ
Användare- & Identiteshantering
Säker inloggning & verifiering
Self-Service
Enhetshantering
Applikationshantering
Krypterad Hårddisk
Antivirus
Utökad klientskydd
Verktyg för GDPR hantering
Complianceträning i realtid
Risk- & Sårbarhetsanalys
Security Expert on Call
Avancerat skydd mot dataförlust
Conditional Access
Realtidsutbildning (IT-säkerhet)
Säkerhetsgenomgång med analytiker

 

Populärast

Standard

fr. 495 sek /mån

Netclean

Support

Underhåll

Samverkan

Användare- & Identiteshantering

Säker inloggning & verifiering

Self-Service

Enhetshantering
Applikationshantering
Krypterad Hårddisk
Antivirus
Utökat klientskydd
Verktyg för GDPR hantering
Complianceträning i realtid
Risk- & Sårbarhetsanalys
Security Expert on Call
Avancerat skydd mot dataförlust
Conditional Access
Realtidsutbildning IT-säkerhet
Säkerhetsgenomgång med analytiker

 

Advanced

fr. 650 sek /mån

Netclean

Support

Underhåll

Samverkan

Användare- & Identiteshantering

Säker inloggning & verifiering

Self-Service

Enhetshantering
Applikationshantering
Krypterad Hårddisk
Antivirus
Utökat klientskydd
Verktyg för GDPR hantering
Complianceträning i realtid
Risk- & Sårbarhetsanalys
Security Expert on Call
Avancerat skydd mot dataförlust
Conditional Access
Realtidsutbildning IT-säkerhet
Säkerhetsgenomgång med analytiker

 

Varför är det viktigt att prioritera IT – säkerhet?

Arbetsplatsen

Arbete är inte längre en plats, det är någonting vi gör och sättet vi arbetar på har i grunden förändrats under de senaste åren. Våra medarbetare förväntar sig kunna arbeta effektivt och säkert därifrån de är och ifrån den enhet de har i handen, oavsett om det är en klientdator eller en smarttelefon.

Cyberhoten

Antalet cyberattacker ökar med över 300% årligen och attackerna blir allt mer avancerade. Mer än hälften av dessa attacker riktar sig mot små- och medelstora bolag som helt saknar, eller i bästa fall ha bristfällig förståelse och/eller kunskap kring IT-säkerhet. De allra flesta attacker initieras via en klientdator där angriparen antingen vill utnyttja sårbarheter kopplat till bristfällig patch-hantering, den mänskliga faktorn eller en kombination av dessa.

Mänskliga faktorn

De allra flesta människor har inget ont uppsåt, de vill bara göra sitt jobb. Men att den enskilt största anledningen till lyckade cyberattacker är den mänskliga faktorn är ingen nyhet. I takt med att vi i allt högre utsträckning förväntar oss kunna jobba varifrån vi vill och från vilken enhet vi vill så blir den mänskliga faktorn allt mer påtaglig.

Compliance

Regler och förordningar dikterar i många fall villkor som vi tidigare inte behövt förhålla oss till i samma utsträckning. Detta ställer naturligtvis högre krav på bolaget än på medarbetaren men i takt med att dessa krav introduceras så läggs ett allt högre ansvar på medarbetaren vare sig vi vill det eller inte.

Verktyg & System

I takt med att cyberhoten ökar i kvantitet och att attackerna blir allt mer sofistikerade behövs verktyg för att identifiera och avvärja dessa. Att dessa verktyg finns och att de tillsammans med övriga system och applikationer är uppsatta enligt best-practice och hålls uppdaterade kan vara direkt avgörande vid en eventuell incident.

Så här ser tyvärr verkligheten ut och den förändras från dag till dag. Under dessa förhållanden förväntas IT hålla data och medarbetare säkra.

All-in-One

Modern Workplace är en heltäckande lösning som erbjuds tillsammans med våra partners Microsoft, NetClean och Next DLP som syftar till att förbättra produktiviteten och säkerheten genom att utnyttja modern teknik.

Tjänsten ger tillgång till Microsofts svit av produktivitetsverktyg som Microsoft 365 och Teams, som möjliggör sömlöst samarbete och kommunikation mellan anställda. NetCleans teknologi är också integrerad i tjänsten, vilket hjälper till att skydda organisationer från olagligt eller skadligt onlineinnehåll. Dessutom ger Next DLPs teknik för att förhindra dataförlust ett extra lager av säkerhet genom att förhindra att känslig data läcker eller missbrukas. Tillsammans ger dessa teknologier en kraftfull IT-tjänst som kan hjälpa ditt företag att optimera sin verksamhet samtidigt som de skyddar sin känsliga information.

En tjänst byggd för att möta
FN globala mål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Vi kanske inte löser klimatkrisen men vår ambition är att kunna göra världen till det bättre med hjälp av våra tjänster, tex, genom att ta hand om farligt material och hantera teknikskrot på ett hållbart sätt samt att förhindra att sexuellt övergreppsmaterial på barn inte sprids. 

Läs mer om de globala målen här

Skydda det som är viktigt

Vår grundtjänst omfattas av NetClean, en mjukvaruagent som installeras på samtliga enheter i syfte att skydda företagets IT-infrastruktur från att användas för att konsumera, dela och/eller distribuera barnpornografiskt material. Genom vår lösning kan vi hjälpa världen att förebygga brott och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Ett allvarligt brott som också exponerar ditt företag för olika säkerhetsrisker. Med NetClean ProActive kan du skydda din IT-miljö och samtidigt skapa en tryggare framtid för barn.

Kontakta oss för att veta mer.

Fyll i formuläret till höger eller skriv direkt till oss i chatten.