CSR

Vårt projekt om socialt ansvarstagande

2012 beslutade personalen på Aixia att engagera sig i någon typ av socialt projekt. Projektet bygger på en enkel metodik.

  • Samtliga anställda sänker solidariskt 100kr av sin bruttolön varje månad
  • Aixia som bolag avsätter motsvarande summa.
  • De anställda kommer upp med förslag vart pengarna skall skänkas och hur mycket. Utifrån dessa förslag fattar medarbetarna ett beslut. Målsättningen är att skänka pengar 2-4 gånger per år.
  • Grundinställningen är att pengarna skall gå till sociala projekt som stöttar barn och unga i vårt närområde.

Information och uppföljning av projekten kommuniceras på Aixias sociala plattformar. Marknad ansvarar för denna kommunikation.

Tidigare projekt

https://aixia.se/nyheter/vi-stottar-goteborgs-stadsmission

https://aixia.se/nyheter/aixia-stodjer-riksorganisationen-gapf-glom-aldrig-pela-och-fadime