Säkerhet som tjänst

Komplexa och riktade hot ökar snabbare än vad många organisationer har kapacitet och förmåga att skydda sig själva. Den senaste tidens många Cryptolocker-och Ransomware-attacker är ett tydligt bevis på detta. Aixia erbjuder ett komplett säkerhetskoncept för såväl klienter som datacenters.
Produkter från olika tillverkare kan stoppa enskilda delar av en attack, men de fungerar inte nödvändigtvis tillsammans för att skydda din data, enheter och nätverk från sofistikerade, koordinerade IT-attacker. Samtidigt kämpar överansträngda IT-avdelningar för att reagera tillräckligt snabbt på dessa hot.
Aixias synkroniserade säkerhetsplattform kombinerar marknadsledande produkter med ett enkelt och intuitivt managementsystem.

Vi erbjuder tjänster och produkter som är fullpackade med nästa generations teknik och som arbetar aktivt tillsammans för att upptäcka och förebygga avancerade attacker som ransomware och botnets.

Automatisk Incidenthantering
Vi erbjuder en Automatisk Incidenthantering där säkerhetsinformation delas och åtgärdas automatiskt i olika system. Vi ser till att infekterade enheter isoleras innan hotet kan sprida sig.

Komplett utbud av säkerhetstjänster
Aixias säkerhet som tjänst är ett kraftfullt verktyg som bidrar med reella fördelar för både stora och små företag och som bidrar till att säkerställa en avbrottsfri vardag. Detta inkluderar brandvägg, krypterings, klientskydd och mobilitetsskydd. Vi adderar konstant ny funktionalitet och nya avancerade säkerhetsprodukter i vårt tjänsteutbud.

Lösningar som passar alla

För att kunna erbjuda marknadens bästa lösningar ställer vi höga krav på de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Vi erbjuder den senaste tekniken från ledande tillverkare som ligger i absoluta framkant. I vårt eget datacenter använder vi samma lösningar som vi installerar och driftar hos våra kunder och partners. På så sätt säkerställer vi en hög kompetensnivå och know-how kring hur lösningarna fungerar.

Läs mer om våra lösningar