Dataläckageskydd (DLP) är av stor betydelse för företag som hanterar känslig information och vill säkerställa att deras data inte blir komprometterad. Next DLP:s Reveal är en ledande mjukvarulösning inom DLP-sektorn och erbjuder en mängd funktioner för att skydda företagsdata. I den här artikeln kommer vi att utforska Reveals olika funktioner och förklara varför Aixia rekommenderar det som det bästa valet för dataläckageskydd.

Avancerad dataidentifiering

Reveal från Next DLP använder avancerade tekniker för att identifiera och skydda känslig information. Lösningen använder maskininlärning och artificiell intelligens för att upptäcka mönster och klassificera data. Detta inkluderar stöd för fingeravtryck, regex, optisk teckenigenkänning (OCR) och datamaskering för att identifiera och hantera känslig information i strukturerade och ostrukturerade datakällor.

Skydd över flera kanaler

Reveal skyddar känslig information över en mängd olika kanaler, inklusive e-post, molnlagring, webbapplikationer, sociala medier och nätverkstrafik. Lösningen övervakar och analyserar användarnas aktiviteter i realtid och blockerar oavsiktliga eller avsiktliga försök att överföra känslig data. Detta ger företag en omfattande och konsistent säkerhetspolicy över hela organisationen.

Anpassningsbara policyer och regler

Next DLP:s Reveal erbjuder anpassningsbara policyer och regler som kan skräddarsys för att möta företagets unika krav och regelverk. Lösningen låter administratörer skapa och implementera policyer baserade på dataklassificering, användargrupper, kanaler och andra kriterier. Dessutom kan regler justeras för att inkludera undantag och specifika åtgärder, såsom varningar, kryptering eller blockering av dataöverföring.

Enkel och centraliserad hantering

Reveal levereras med en centraliserad hanteringskonsol som ger IT-administratörer fullständig insyn och kontroll över hela DLP-miljön. Konsolen möjliggör övervakning, rapportering och anpassning av policyer och regler, vilket förenklar administrationen av dataläckageskyddet och minskar driftskostnaderna.

Incidenthantering och rapportering

Next DLP:s Reveal innefattar robusta funktioner för att hantera incidenter och rapportera dem. När en säkerhetsincident inträffar genererar lösningen automatiska varningar, vilket möjliggör snabba och effektiva åtgärder från IT-administratörer. Rapporteringssystemet erbjuder detaljerade analyser och insikter om incidenter, vilket hjälper organisationer att förstå och förbättra sina säkerhetspraktiker.

Integration med befintliga system

Reveal är utformad för att smidigt integreras med befintliga företagssystem och infrastrukturer, inklusive molntjänster, nätverksenheter och lagringslösningar. Genom att erbjuda integrering med ledande molnleverantörer, säkerhetsplattformar och SIEM-lösningar kan Reveal enkelt anpassas till företagets befintliga säkerhetsstrategier och miljöer.

Compliance och regulatoriskt stöd

Reveal hjälper företag att uppfylla gällande dataskyddskrav och regelverk, såsom GDPR, HIPAA och PCI DSS. Lösningen erbjuder inbyggda policyer och kontroller som stöder efterlevnad av dessa standarder och hjälper organisationer att undvika böter och skadlig publicitet som kan uppstå vid dataläckor.

Användarutbildning och medvetenhet

Förutom att erbjuda tekniska skyddsåtgärder, fokuserar Reveal på att öka medvetenheten och utbildningen bland användarna. Lösningen genererar automatiska varningar och meddelanden för användare som kan vara involverade i potentiella dataläckor, vilket hjälper dem att förstå de säkerhetsrisker som är förknippade med deras beteende och uppmuntrar dem att följa företagets säkerhetspolicyer.

Next DLP:s Reveal erbjuder en omfattande lösning för dataläckageskydd med avancerade dataidentifieringsmetoder, skydd över flera kanaler, anpassningsbara policyer och regler samt enkel och centraliserad hantering. Med dess kraftfulla incidenthantering, rapportering och integration med befintliga system, samt stöd för compliance och användarmedvetenhet, är Reveal det bästa valet för företag som vill skydda sin känsliga information. Det är därför Aixia rekommenderar Next DLP:s Reveal som den bästa lösningen för dataläckageskydd. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!