I Göteborg lever allt för många familjer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med att dela ut mat, kläder och hygienartiklar samt att ordna mötesplatser för gemenskap och stöd.

Genom vårt CSR-projekt stöttar vi Göteborgs stadsmission med 20 000kr. Vårt bidrag kommer att användas till 50 matkassar med både mat och hygienartiklar. På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org.

Varje månad sätter Aixias anställda in 100 kr av sin lön till förmån för ett välgörande ändamål. Vilket detta ändamål blir avgörs sedan gemensamt och som regel en till två gånger per år.