Nummermatchning i MFA-meddelanden aktiveras i hela klientorganisationen med start 8 maj 2023. Microsoft kommer applicera nummermatchning vid autentisering med push-meddelanden i Microsoft Authenticator-appen. Funktionen godkänn/neka kommer alltså att ersättas.

I dagsläget stöds inte nummermatchning för Apple Watch och det kommer inte heller att finnas med i uppdateringen som görs av appen i januari. Det beror på att den är inkompatibel med authenticatior-säkerhetsfaktorer.

För organisationer som använder NPS-tillägget krävs en registernyckelförändring eftersom tillägget inte stöds av nummermatchning. I detta fall kommer alltså godkänn/neka fortfarande användas.

Nummermatchning är redan nu tillgänglig och rekommendationen är att på kort sikt aktiverar det för högre inloggningssäkerhet.

I januari 2024 kommer de äldre principerna i Microsoft 365 för MFA och SSPR att fasas ut. Hanteringen kommer i framtiden att ske från Authentication methods i Azure.