Alla företag och organisationer är unika, men de delar alla en och samma utmaning – behovet av en skalbar, flexibel och högpresterande datalagring. För att de ska ge sig själva möjligheten till innovation, tillväxt och utveckling behöver de optimera sin IT-infrastruktur och datalagring.

I en tid då applikationer tar allt större plats i allt vi gör är detta extra viktigt. Då krävs högre flexibilitet och skalbarhet för att stötta de applikationer som organisationer vill kunna köra. Så, vad krävs för att lyckas med detta? En flexibel och skalbar lagringslösning med maximal prestanda.

Maximal prestanda för snabb applikationsleverans
Uttrycket att data är guld är knappast nytt – men data är endast guld om man tillåts använda och lagra det på rätt sätt. Faktum är att just lagring är en grundsten till att stötta verksamhetens applikationer, arbetsbelastningar och IT-miljöer.

I dag behöver organisationer snabbare dataåtkomst då det krävs topphastigheter för kritiska arbetsbelastningar och applikationer. Dessutom behöver verksamhetens IT-infrastruktur på ett effektivt sätt kunna hantera de ökande datamängderna så att flaskhalsar inte uppstår. För att ta sig an dessa utmaningar och dessutom stödja en snabbare ”go-to-market” för produkt- och applikationsutveckling krävs en modern lagringsteknik som maximerar prestandan och gör organisationer mer dynamiska och flexibla.

En modern, flexibel och skalbar lagringslösning ska med hög prestanda och mångsidighet ta sig an utmaningar som långa svarstider och i stället erbjuda svarstider med mikrosekundslatens. I slutändan innebär det att slutanvändaren får en sömlös och bra användarupplevelse samt att organisationen på ett mer innovativt sätt kan ta sig ann nya utmaningar.

En skalbar lagringslösning
Dagens företag och organisationer har ett enormt behov av skalbarhet. De behöver kunna skala upp, ned och på bredden för att på ett agilt sätt kunna möta både behov och krav på ett flexibelt och effektivt sätt. Vi kan ta ett exempel: bolag X köper upp bolag Y, då ska det helt plötsligt migreras in data i en ny miljö. Med fel lagringsstrategi är det inte helt enkelt. Med rätt lagringsstrategi är det betydligt lättare, då det enda som krävs är att utöka miljön. Utan att för den sakens skull påverka prestandan i övriga applikationer eller tjänster.

Men oavsett om det handlar om on-premise, i molnet eller en hybridmiljö måste organisationers data vara säker, tillgänglig och skalbar. För i slutändan är problem som driftsstopp, nätverkslatens eller underutnyttjade lagringsresurser inte bara tid- och resurskrävande utan påverkar verksamhetens resultat på ett negativt sätt.

Läs mer i vår nya E-bok
Vill du veta mer vad som krävs för att bli en modern och innovativ organisation som kan möta morgondagens utmaningar med hjälp av modern lagringsteknik? I vår nya E-bok går vi igenom hur organisationer kan ta ytterligare ett kliv i sin digitaliseringsresa för att möjliggöra en framtidssäkrad, skalbar, säker och innovativ IT-miljö. Detta med hjälp av Aixia lagringslösningar – flexibla och skalbara lagringslösningar med maximal prestanda.

Klicka på knappen nedanför för att läsa E-boken.
Läs mer