AiQu: Revolutionizing AI Workload Management

AiQu: Revolutionizing AI Workload Management

In the rapidly evolving landscape of artificial intelligence (AI) and deep learning, managing, and optimizing the use of resources has become increasingly challenging. This is where AiQu, developed by Aixia, steps in as a game-changer. What is AiQu? AiQu is a...
Microsoft Ignite 2023

Microsoft Ignite 2023

Microsofts årliga konferens Ignite hölls i förra veckan och som vanligt presenterades en mängd spännande teknologiska framsteg och innovationer. Det var i år otroligt många intressanta delar och i denna post har vi valt att fokusera på de områden som vi anser vara...