Vast Data och Nvidia tar steget in i en ny era för datalagring och bearbetning. VAST Data har implementerat sin kontrollmjukvara för lagring i Nvidias BlueField-3 DPU-enheter, vilket gör att deras lagrade data integreras direkt i kärnan av Nvidias GPU-servrar. Detta förvandlar servrarna till, som VAST uttrycker det, motorer för AI-databehandling.

Denna banbrytande teknik ger våra kunder enastående prestanda, effektivitet och säkerhet, vilket har potentialen att lyfta deras verksamheter till nya höjder.

På Aixia tycker vi denna nyhet är mycket spännande och intressant eftersom den, förutom att kraftigt öka prestandan, också har potentialen att minska både energiförbrukning och storlek på datacentren vilket sparar både miljö och pengar för våra kunder.

Förenklad och kraftfull AI-datahantering

Vast Datas mjukvara för lagringskontroll integreras direkt i Nvidias GPU-servrar, vilket förvandlar dem till kraftfulla AI-datamotorer. Genom att eliminera flaskhalsar och optimera dataflödet uppnås en oöverträffad hastighet och effektivitet.

Dedikerad lagring för varje GPU-server

Varje server får en egen lagringscontainer, vilket garanterar optimal prestanda och eliminerar konkurrens om datatjänster. Detta ger en stabil och tillförlitlig plattform för krävande AI-projekt.

Förbättrad säkerhet och minskad energiförbrukning

Datahanteringen isoleras från värdoperativsystemet, vilket ger en oöverträffad nivå av dataintegritet och skydd. Dessutom resulterar den nya arkitekturen i en betydande minskning av energiförbrukning och datacenters fotavtryck.

Fördelar med den nya tekniken:

Prestandahöjning: Eliminerar flaskhalsar och ger maximal dataflödeshastighet.

Förenklad infrastruktur: Varje GPU-server får en dedikerad lagringscontainer, vilket minskar komplexiteten.

Skalbarhet: Lösningen kan enkelt skalas upp för att möta behoven hos krävande AI-projekt.

Förbättrad säkerhet: Datahanteringen isoleras från värdoperativsystemet, vilket ger en oöverträffad nivå av dataintegritet och skydd.

Minskad energiförbrukning: Den nya arkitekturen resulterar i en betydande minskning av energiförbrukning och datacenters fotavtryck.

Läs en mer detaljerad information om detta på ”Blocks and Files” HÄR

Kontakta Aixia idag för mer information om hur du bäst designar din Infrastruktur för utveckling inom AI. Aixia har designat, installerat och supporterar några av Nordens största Datacenters fokuserade på utveckling inom AI.

Redan 2017 var vi delaktiga i att designa den första referensarkitekturen för Nvidias DGX-system. Aixia erbjuder även GPU-as a service samt utveckling inom applicerad AI.

Vi hjälper dig att optimera din datadriven verksamhet och nå nya höjder av framgång.

 

Läs mer:

Vast Data: https://vastdata.com/

Nvidia BlueField-3 DPU: https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/data-processing-unit/