Q4 – Vi avslutar det sista kvartalet med den största affären i hela bolagets historia!  Det blir för vår del en inramning och summering av 2021, ytterligare ett år som präglats av pandemin och en global komponentsbrist som i allra högsta grad har påverkat hela branschen.

Jag kan med stolthet se tillbaka på 2021 där vi som bolag tog det strategiska beslutet att intensifiera byggandet av vårt kunskapshus, mitt under en världspandemi som påverkat hela vårt samhälle. Vi får gå tillbaka till andra världskriget för att hitta något motsvarande!

I den situationen vågar vi tro på oss själva och inser att om ska vi bibehålla den ledande position som vi har på marknaden och även etablera oss där så behöver vi ta nästa steg inom CGit, nämligen att bygga ett bolag som kan leverera hela livscykeln inom AI, från Datacenter till applicerad AI! From Data to Wisdom!

2021 – Låt mig få blicka tillbaka på 2021.

I januari startade vi upp vårt mjukvarubolag Aixia som är ett viktigt steg för att förflytta oss i värdekedjan. Med sina produkter AiQu och SnapXS kan vi även schemalägga träningarna som görs i AI plattformen, dels för att öka nyttjandegraden, dels för att säkerställa säkerheten för de jobb som görs i miljön vilket är en otroligt viktig komponent i helheten. Vi skapar också förutsättningar för oss själva att på riktigt kunna erbjuda AI as a Service genom vår egenutvecklade datahanterare, allt i svenskutvecklad mjukvara, i svenska AI-lösningar, i svenska datacenter placerade i Sverige!

I mars månad får vi bekräftelse på att vi är på rätt väg då vi beviljas forskningsstöd för industriell forskning med fokus på forskning och utveckling samt innovation. En viktig milstolpe i byggandet av vårt kunskapshus!

I april har vi fått ett så bra gensvar av vår AI-specialiserade datacenter att vi då tar beslutet att fördubbla kapaciteten med ytterligare 5 Petaflops GPU beräkningskraft.

Med de framgångar vi har nu så öppnar det upp för nya möjligheter. Vi har norra Europas bästa AI-specialiserade datacenter, vi har de skickligaste och mest erfarna AI-devops och systemingenjörerna i Skandinavien och vi har framförallt erfarenheten av att bygga dessa komplexa datacenterlösningar.

Det resulterar i att vi i april får spela en nyckelroll i flera AI projekt som är i linje med Industri 4.0 tillsammans med Stena Industry Innovation Lab. Projekt som bygger på att använda kameror och AI för att inspektera och se till att produktionen hos företag inom den globala fordonsindustrin uppfyller deras mycket höga krav på kvalitet. Det projektet leder i sin tur till att vi nu är en av aktörerna i att bygga Sveriges digitala stambana.

I juni tar vi nästa steg i att vara en del av utvecklingen av Industri 4.0. CGit skriver ett strategiskt ramavtal med AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens. CGit ingår ett strategiskt ramavtal för att bygga upp Edge Lab, en världsledande testbädd inom AI Swedens Data Factory där företag, akademin och offentlig sektor ska kunna utveckla sina AI-lösningar.

Vi hinner precis komma i gång i Q4 då vi tar vår största affär i bolaget historia! Vår första GPU-baserade Megapod affär! Värd 43,6 MSEK!
En mycket viktig affär som bekräftar vår position på marknaden men också en bekräftelse på vår kompetens och erfarenhet på en marknad som direkt kommer att vara helt avgörande för många bolags framtida utveckling inom Industri 4.0.

Våra framgångar under de senaste åren har delvis berott på våra strategiska val och hur vi valt att rent arkitekturmässigt bygga våra lösningar. I december genererar det att vi blir utsedda av Nvidia till vinnare av NVIDIA Channel Partner Marketing Excellence Award Northern Europe 2021! Otroligt roligt och ytterligare ett kvitto på vår position och erfarenhet inom AI och Deep Learning! När vi summerar året så har vi under en brinnande världspandemi levererat den största omsättningen i bolagets historia! 135,5 MSEK är en ökning på hela 76% jämfört med föregående år (77 MSEK)! Detta samtidigt som vi har gjort avgörande och extremt viktiga investeringar för att fortsätta att skapa tillväxt och nu också börja bygga en ökad resultattillväxt.

Kalendarium

Årsstämma  2022             Delårsrapport Q1 2022                          Halvårsrapport 2022

17 maj 2022                       20 maj 2022                                           19 augusti 2022

 

VD har ordet

Vi har en unik position!

Under de senaste åren när omvärlden har kämpat mot pandemin och komponentsbrist så har vi strukturerat och målmedvetet byggt vårt kunskapshus. Vi har adderat till byggstenar till vårt erbjudande inom AI som gör oss helt unika! From Data to Wisdom! Från datorkraft till applicerad AI!

Vi var tidiga med att skapa ledande datacenterlösningar för AI och Deep Learning vilket skapade en ledande position inom området. Men som en vis man sa, om man inte utvecklas så avvecklas man. Vi insåg tidigt att vi behöver addera flera komponenter i det stora ekosystemet för AI. Det är bakgrunden till AIXIA och utvecklingen av våra mjukvaruprodukter AiQu och SnapXS.

Vi har nu en permanent FoU gruppering som jobbar med att vidareutveckla och addera till nya funktioner i våra mjukvarulösningar i linje med att marknaden ständigt fortsätter att utvecklas. Det medför att vi bibehåller det försprång vi har mot många av våra konkurrenter på både den svenska som globala marknaden.  Vi har medvetet satsat och investerat på utveckling av våra mjukvarulösningar AiQu och SnapXS i stället för att maximera ett rörelseresultat.

Och vilken erbjudande vi nu har att erbjuda en hel global marknad! Nu när utvecklingen av Industri 4.0 tar fart på riktigt.

Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom området vilket vi också visar genom en tillväxt av vår omsättning med hela 76% och även om vi sätter parentes kring 2020, som blev lidande av pandemin, så gör vi ändå en omsättningsökning jämfört med 2019 på hela 30%!

Låt mig sätta vår utveckling och byggnation av vårt kunskapshus i en bredare kontext;

För CGit har det alltid handlat om att göra komplicerade saker på ett förenklat sätt. För oss handlar det om kunskap och inte om att flytta kartonger. Vårt motto har alltid varit att utmana det givna. Att ställa de rätta frågorna, men kanske inte de lättaste frågorna. Det har varit vår roll och blivit vårt existensberättigande, även om vi inser att det här sättet att tänka inte har varit den lätta vägen till framgång.

När man ifrågasätter det som är givet, kommer ibland svar från oväntade håll. Det var vad som hände 2017. Redan med utgångspunkt från de högsta presterande konventionella datacenter-lösningarna var vi en av många som fick frågan från fordonsindustrin om vi kunde designa nästa generations datacenter. En datacenter-lösning som kunde hantera mer data och hantera den snabbare. Snabbare än någon annan tidigare. Datacenter som driver den fjärde industriella revolutionen. CGit svarade upp och skapade det första av nästa generations datacenter som fortfarande, än i dag, är överlägsen.

Genom att bryta ny mark, designa kommersiella datacenter specialiserade för AI, upptäckte vi att våra kunder hade problem som ingen annan hade stött på. Våra kunder hade gjort stora investeringar i toppmoderna datacenter-lösningar som nästan ingen hade använt tidigare, och det innebar nya utmaningar. Den befintliga mjukvaran, designad för nya krav, levde inte upp till den prestandan som infrastrukturen var designad för, vilket var utveckling av AI. Att bygga datacenter-lösningar baserat på GPU:er i stället för CPU:er innebar ett paradigmskifte och en helt ny nivå.

Traditionella lösningar som t ex. HPC, som är en etablerad lösning på marknad, kunde inte ge de svar kunderna ville ha. Samtidigt var mängden data som behövdes för att utveckla AI på en helt ny nivå exponentiellt.

Lösningarna som fanns kom från traditionella stora multinationella företag och skulle innebära enorma och väldigt komplexa investeringar i både konsulttjänster och mjukvarulicenser för att ens komma igång med AI utveckling.

Vi bestämde oss för att agera och designade lösningar baserat på vår övertygelse och kunskap inom området! Vi skapade något som inte ens de största multinationella företagen har kunnat göra. Tack vare investeringar och framtidstro från oss på GGit är vårt erbjudande inte längre begränsat till datacentret. Vårt erbjudande och koncept spänner nu hela vägen till applicerad AI.

De investeringar som vi har gjort i vår mjukvara gör att vi nu är med och levererar till nästa industriella revolution, Industri 4.0!

Med vår AI-specialiserade programvara AiQu och SnapXS är vi äntligen redo att tillhandahålla AI från datacentret till applicerad AI. Våra tjänster kommer att ge automatisering på en helt ny nivå till alla industrikunder, stora som små. En bedrift som väldigt få företag kan matcha.

Vi siktar högt och potentialen i våra lösningar är global. Vi har en kommersiellt färdigt datacenter till applicerad AI ”AI as a Service”, en teknisk och kommersiell lösning som nu redan börjat användas av kunderna och utrullningen är redan påbörjad. Det här innebär att CGit kan erbjuda svensk AI-lösningar till globala kunder, i svenska datacenter, med svensk mjukvara.

Det är en unik position!

Hur unik visar det faktum att Facebooks moderbolag, Meta, precis investerat i vad som är planerat att bli världens högst presterande AI-datacenter. De har valt att bygga på exakt samma komponenter och arkitektur som vi började göra redan 2017, för fem år sedan! Ytterligare ett bevis på att vi var, och fortfarande är, på rätt väg.

 

Ladda ner hela rapporten här
Bokslutskommuniké 2021

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e februari 2022.

CGit är ett IT–bolag med säte i Mölndal samt kontor i Göteborg och Lund. Bolaget startades 2007 och ingår i en koncern med det helägda dotterbolaget CGit AB. Bolaget fokuserar på avancerade Datacenterlösningar, bland annat specialiserade lösningar och konsulttjänster rörande utveckling och produktion inom Artificiell Intelligens (AI). Bolaget utvecklar även egna mjukvarulösningar inom AI samt erbjuder specialistkonsulter. CGits erbjuder även ett komplett utbud av drifts–och hostingtjänster inom såväl datacenterlösningar som klienthantering. Bolaget har cirka 30 anställda och marknaden CGit verkar på är Global.