Om Sansera Sweden

Det svenska företaget Sansera som är en tillverkare av vevstakar för dieselmotorer grundades 1973 som en avknoppning till Volvo i Skövde. Sedan fyra år tillbaka har Sansera indiska ägare. Sansera har 15 fabriker i Indien och en i Trollhättan. 7 000 medarbetare ingår i koncernen varav 70 arbetar i Trollhättan, där produktionen pågår dygnet runt, förutom ett stopp på torsdagar för underhåll.

Utmaning

700 000 vevstakar tillverkas varje år på Sansera. Varje vevstake kontrolleras och lyfts manuellt innan den lämnar fabriken. Det finns 18 olika feltyper och kontrollen tar mellan 15 till 20 sekunder för den anställde. Varje vevstake väger cirka 5 kg så det blir många lyft på ett skift.

Vevstakarna används sedan i bussar, lastbilar och fartyg där varje steg i tillverkningsprocessen måste vara av högsta kvalitet, konsekvent, pålitlig och dokumenterad. Sedan 4 år tillbaka finns en ny fabrik i Trollhättan där man redan börjat automatisera flera processer i tillverkningen. Med hjälp av AI kan man förbättra delar av tillverkningsprocessen, minska belastningsskador och förbättra arbetsmiljön för anställda.

Tack vare Aixia’s hjälp och kompetens kunde det här projektet genomföras. Nu tittar vi på andra områden i vår produktionskedja där vi kan ta hjälp av samma teknik och öka automationsgraden och spårbarheten. ”

Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden.

Lösning

Vi på Aixia har tagit fram en AI lösning för att upptäcka och klassificera ytdefekter och fel i realtid för att göra det möjligt att spåra varje vevstake i produktionskedjan. AI-modellen använder sig av ett automatiserat, deep learning-defektdetekteringssystem i produktionsprocessen med hjälp av datorseende och sensorer.

Genom att implementera kvalitetskontroll- och kvalitetssäkringsmetodik i tillverkningsprocesser säkerställs att slutprodukterna uppfyller kundernas krav och tillfredsställelse samt fångar eventuella fel tidigt i processen . Projektet pågår och utvecklas hela tiden. Nästa steg med kunden är att titta på andra områden i tillverkningen som också kan använda sig av tekniken.

Resultat

Genom att lära en dator vilka felen är, via artificiell intelligens, kan Sansera ha en enklare utrustning för cirka 20 000 kronor i stället för en miljon. AI Datorn har lärt sig leta och hitta fel och sortera bort dem direkt. Resultatet är att det blir färre fel för operatören att granska och att roboten gör jobbet så att operatören slipper de tunga lyften. Dessutom finns en spårbarhet som inte fanns tidigare på varje enskild vevstake, vilket har efterfrågats från slutkunder. Detta sparar tid och pengar.

3 fördelar med att använda sig av AI för tillverkande industriföretag

  • Spårbarhet
  • Sparar tid och pengar
  • Minskar antalet defekta detaljer i produktionsprcessen

Sansera Sweden

Sansera Sweden tillverkar vevstakar till dieselmotorer som används i bussar, båtar, lastbilar men även en rad industriella applikationer som generatorer och kompressorer. Vi siktar på att bli Trollhättans femte största företag med en omsättning på över 500 miljoner. Vi kallar vår vision för Give Me 5. För att nå vår vision har vi byggt en ny fabrik på Stallbackaområdet i Trollhättan dit vi precis har flyttat hela vår verksamhet.

sansera.in