Verksamhetspolicy

Aixia skall vara norra Europas ledande leverantör av avancerade infrastukturlösningar inom AI men också ett bolag som ligger i framkant inom traditionella infrastrukturlösningar. 

Aixia skall vara norra Europas ledande leverantör av avancerade infrastukturlösningar inom AI men också ett bolag som ligger i framkant inom traditionella infrastrukturlösningar. Vår mission är att ständigt förbättra för våra kunder genom rätt tekniska lösningar, för att kunna göra detta måste vi själva ständigt utvecklas inom de tekniska lösningar som utmanar oss och hela branschen. Det skall ligga i vårt DNA att alltid utforska det nya och därmed ligga i framkant inom IT.

Vår målsättning är att vi genom vårt engagemang och nyfikenhet i att utvecklas kan förstå och uppfylla våra kunders uttalade och outtalade behov samtidigt som vi står fast i det vi tror på som en lösning eller vägledning av kund. Detta kan vi bara skapa genom att aktivt arbeta för ett kontinuerligt lärande och utveckling av vår organisation.

Vår målsättning är att minska klimatavtrycket genom de tekniska lösningarna som vi föreslår våra kunder men också som en naturlig del i de beslut som fattas för vår egen verksamhet. Målsättningen är också att ha god kännedom om gällande lagar, krav och förordningar och betrakta dessa som ett minimum för vårt arbete.

Vår vision är att ständigt förbättras och att bidra till en bättre värld. Vi vill inspirera andra att tänka nytt och utmana det givna. Därför vill vi i vårt arbete alltid ställa oss frågan ”Hur kan vi göra det vi gör idag på ett bättre sätt imorgon?” Detta skall vara vägledande i så väl de nya tekniska lösningarna som i de delar där vi förvaltar en lösning. Allt för att skapa trygghet för våra kunder, för verksamheten och för våra medarbetare.

Aixia skall alltid sträva efter att vara ett bolag som är lönsamt för våra ägare och börsen men framför allt skapa en lönsamhet som ger den frihet bolaget behöver för att fortsätta utvecklas.

Vår viktigaste tillgång är vår personal, detta innebär att vi alltid skall utveckla och utmana vårt ledarskap och medarbetarskap. Aixia skall vara en jämställd arbetsplats där människor oavsett tillhörighet får utveckla sina kompetenser.

Sammanfattningsvis är vårt åtagande att sätta kunden, medarbetaren och företaget i fokus och kontinuerligt bedriva ett internt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Allt detta vill vi genom att göra det tillsammans med glädje och engagemang.