Nyligen deltog Aixia i Pure Storage huvudevent Accelerate, som hölls i det heta Las Vegas. Vid evenemanget, som kombinerades med partnerforumet, presenterade Pure Storage imponerande nyheter och framtida visioner. Att närvara vid denna typ av evenemang ger Aixia möjlighet att samverka med branschkollegor och få värdefulla insikter som kan förmedlas till sina kunder.

En av de mest imponerande nyheterna vid Pure Storage Accelerate var introduktionen av 75TB DFM, med planer på att öka kapaciteten till 300TB inom kort. Dessutom tillkännagavs en ny medlem i Flasharray-familjen, Flasharray E, som erbjuder stöd för både Block- och File-. En annan intressant uppdatering var den senaste generationen av Flasharray R4, som lovar en prestandaökning på hela 40%.

Framtiden utan hårddiskar: En av höjdpunkterna på Pure Storage Accelerate var möjligheten att träffa Coz, grundaren av Pure Storage. Coz har en stark vision om att utplåna alla typer av traditionella hårddiskar. Han betonade gång på gång att inom fem år kommer hårddiskar att vara helt obsoleta inom datacentret. Precis som vinyl ersattes av CD-skivor och VHS av DVD kommer hårddiskar att bli överflödiga när flashminnen blir svaret på alla lagringsbehov. Under sin presentation visade Coz upp hårddiskar och gestikulerade med dem på scenen för att illustrera deras snart föråldrade status.

Hållbarhetsfokus: En viktig aspekt för företag i dagens samhälle är att sträva efter hållbarhet, och detta gäller även inom IT-sektorn. Pure Storages Direct Flash-moduler erbjuder energieffektivitet, högre densitet och längre hållbarhet än traditionella hårddiskar. Eftersom datacenter står för cirka 1-2% av den globala strömförbrukningen, varav en fjärdedel används för lagring, kan införandet av flashminnen minska strömförbrukningen med hela 85%. Detta är en betydande minskning som bidrar till att göra IT-branschen mer miljövänlig.

Säkerhetsaspekter: Pure Storage har länge erbjudit sin “as-a-service”-modell, där kunderna kan få service level agreements (SLA) för prestanda, kapacitet, tillgänglighet och strömförbrukning. Nu kan de även få en SLA för återhämtning vid ransomware-attacker, tack vare DRR Anomaly Detection. Detta innebär att företag får bättre insyn i sin organisations data och kan identifiera förändringar som kan indikera försämrad datareduktion, till exempel vid en ransomware-attack. Genom att kunna snabbt återställa systemet utan att gissa när attacken inträffade minskar företagens sårbarhet. Dessa satsningar på säkerhet ligger i linje med Aixias åtagande att säkra sina kunders IT-miljöer.

Pure Storage Accelerate offered exciting news and gave Aixia an insight into the future of storage technology. With a strong vision to eliminate traditional hard disks and replace them with flash, Pure Storage is moving towards a more efficient and sustainable IT industry. Aixia looks forward to implementing these innovations and offering its customers sustainable and secure IT solutions. Feel free to contact Aixia to learn more about the latest developments and how they can help you optimize your IT infrastructure.