CGit tar ny order med ny kund, värde 34 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera en ny AI/Deep Learning-plattform till en av sina befintliga kunder. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med lösningar för autonom körning. Kundens unika, skalbara, öppna plattform är designad för att stödja förarens acceptans, användning och tillförlitlighet.

Med den nya AI-plattformen som CGit levererar säkerställer kunden fortsatt utveckling av sin lösning och att kapaciteten är säkrad för att möta marknadens behov.

– CGit tackar för förtroendet, det är spännande och otroligt stimulerande att vara med och vara en del av svenskt näringsliv när det tar klivet in i Industri 4.0 på riktigt! säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//
För mer information, kontakta bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e juli 2022.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.