CGit tar ny order med ny kund, värde 3,2 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom AI segmentet/Automotive. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

CGit tackar för förtroendet, det är otroligt inspirerande att få utvecklas tillsammans med våra innovativa och framåtlutade kunder säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e maj 2022.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.