CGit tar ny order med befintlig kund, värde 4,3 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera utbyggnad av befintlig lagringslösning för att kunna säkerställa kapaciteten i befintlig AI-plattform. Kunden, som är verksam inom Automotive, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknadens krav och efterfrågan. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att kapacitet och tillgänglighet för fortsatt utveckling inom befintlig AI-plattform.

CGit tackar för förtroendet, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a mars 2022.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.