CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations IT-infrastruktur som avser både nät och lagringsarkitektur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom mjukvaruutveckling. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknaden och verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar och som bygger på nästa generations toppmoderna arkitektur så säkerställer CGit att kundens information alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

CGit tackar för förtroendet, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e maj 2022.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.