CGit tar ny order med ett av universiteten i Sverige genom Aixia.

CGit har genom Aixia vunnit en upphandling och skriver nytt kontrakt med universitet om naturlig språkbehandling. Vi kommer att hjälpa dem med att utveckla och implementera modeller för djupinlärning. Projektet startar omedelbart och kommer att pågå i ca 6 mån.

CGit/Aixia tackar för förtroendet, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit/Aixia. Det är otroligt spännande att få fylla på med fler meriterande projekt och strategiskt viktigt för oss, den här gången inom NLP, (Natural Language Processing), Aixia, som endast varit igång sedan början av 2021 har redan varit med och levererat betydande projekt för att stötta och utveckla Industri 4.0, och näringslivet inom privat och offentlig sektor.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e januari 2022.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.