CGit levererar MLOps-mjukvaran AiQu till stor aktör inom, bland annat, forskning och innovation
Med AiQu kommer aktören öka nyttjandegraden och effektiviteten av sina GPU-resurser – oavsett om dessa finns i det publika molnet, i egna datacenter eller på lokala klienter. Viktiga anledningar till att man valt AiQu är bland annat mjukvarans enkelhet, de låga kraven på bakomliggande infrastruktur och att utvecklingen av mjukvaran sker i Sverige.

”Detta är ett oerhört viktigt steg i CGits utveckling mot att leverera AI-lösningar från datacenter vidare ut till applicerad AI. AiQu är vår första egenutvecklade mjukvara och att nu få in den hos ytterligare en stor aktör är en viktig milstolpe för oss”. Säger Mattias Bergkvist, VD, på CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

CGit delivers the MLOps software AiQu to a major player in research and innovation.
With AiQu, the customers will increase the utilization rate and efficiency of their GPU resources – regardless of whether these are in the public cloud, in their own data centers or on local clients. Important reasons for choosing AiQu include the simplicity of the software, the low demands on the underlying infrastructure and the fact that the development of the software takes place in Sweden.

This is an extremely important step in CGit’s development towards delivering AI solutions from data centers to applied AI. AiQu is our first in-house developed software and now getting it into another major player is an important milestone for us”. Says Mattias Bergkvist, CEO, at CGit.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

CGit:
CGit är ett specialiserat, innovativt och lösningsorienterat IT-bolag med säte i Mölndal och ingår i en koncern som bedriver verksamhet inom datacenter, AI/Deep Learning-plattformar, säkerhet, management, hosting, nätverk och kommunikation. Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden. Idag är vi cirka 35 anställda och har omkring 120 kunder fördelade över hela Norden inom ett brett spektrum av olika branscher. CGit grundades 2007 och vårt moderbolag CGit Holding AB (publ) är noterat på Spotlight Stockholm sedan 2018.