CGit/Aixia har fått i uppdrag att genomföra ett projekt avseende kvalitetskontroll med hjälp av Artificiell Intelligens. CGit/Aixia kommer leverera hela projektet från start till full produktion vilket bland annat innefattar projektledning, datainsamling, datakraft, mjukvaror, utveckling och säkerhet.

Kunden, som är verksam inom den cirkulära ekonomin och finns i hela norden, planerar att tillsammans med AIXIA införa AI i en pilotanläggning i Sverige.

”Vi är mycket glada att vi nu får ytterligare en möjlighet att visa på den konkreta affärsnyttan med AI och extra roligt att det är inom den cirkulära ekonomin, något som rimmar mycket väl med våra ambitioner inom hållbar utveckling” säger Petter Ahlén affärsområdesansvarig för AI och Enterprise på CGit/Aixia.

”Det här är helit i linje med vår plan att bygga vårt kunskapshus inom AI/Deep Learning”, Säger Mattias Bergkvist, VD CGit.

 

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

CGit: CGit levererar IT-infrastruktur, drift och molntjänster. Idag arbetar bolaget med AI samt uppbyggnad av datacenter för utveckling inom AI. Utöver har bolaget egen utveckling av mjukvaror för ML Ops (machine learning operations) och hantering av Big Data. CGit bedriver även utveckling inom applicerad AI inom industrisektorn för att öka automatiseringen av olika processer genom bland annat Machine Vision. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher.