CGit: CGit levererar MLOps-mjukvaran AiQu till stor aktör inom forskning och innovation.

 

 

Mölndal                                                                                                                                                                  2022-10-05

CGit levererar MLOps-mjukvaran AiQu till stor aktör inom, bland annat, forskning och innovation
Med AiQu kommer aktören öka nyttjandegraden och effektiviteten av sina GPU-resurser – oavsett om dessa finns i det publika molnet, i egna datacenter eller på lokala klienter. Viktiga anledningar till att man valt AiQu är bland annat mjukvarans enkelhet, de låga kraven på bakomliggande infrastruktur och att utvecklingen av mjukvaran sker i Sverige.

”Detta är ett oerhört viktigt steg i CGits utveckling mot att leverera AI-lösningar från datacenter vidare ut till applicerad AI. AiQu är vår första egenutvecklade mjukvara och att nu få in den hos ytterligare en stor aktör är en viktig milstolpe för oss”. Säger Mattias Bergkvist, VD, på CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

CGit delivers the MLOps software AiQu to a major player in research and innovation.
With AiQu, the customers will increase the utilization rate and efficiency of their GPU resources – regardless of whether these are in the public cloud, in their own data centers or on local clients. Important reasons for choosing AiQu include the simplicity of the software, the low demands on the underlying infrastructure and the fact that the development of the software takes place in Sweden.

”This is an extremely important step in CGit’s development towards delivering AI solutions from data centers to applied AI. AiQu is our first in-house developed software and now getting it into another major player is an important milestone for us”. Says Mattias Bergkvist, CEO, at CGit.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 60 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.