En skalbar och högpresterande framtid

En skalbar och högpresterande framtid

Alla företag och organisationer är unika, men de delar alla en och samma utmaning – behovet av en skalbar, flexibel och högpresterande datalagring. För att de ska ge sig själva möjligheten till innovation, tillväxt och utveckling behöver de optimera sin...
CGit: Delårsrapport, Q3 – CGit Holding AB (publ)

CGit: Delårsrapport, Q3 – CGit Holding AB (publ)

Finansiell översikt koncernen (Tkr) 2022Tredje Kvartalet 2021Tredje Kvartalet 2022Tre första kvartalen 2021Tre första kvartalen 2021Helår Nettoomsättning 73 881 20 645 125 104 74 160 135 569 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 173 845 5 088 3 591 4 924...
ELMIA Subcontractor mässan 15-17 Nov 2022

ELMIA Subcontractor mässan 15-17 Nov 2022

CGit kommer finnas på plats under ELMIA Subcontractor mässan 2022. CGit hjälper företag inom industrin att dra nytta av den allra senaste AI teknologin för att öka digitaliseringen och automatiseringen av sina processer. Genom denna teknik kan vi minska kostnaderna...